Política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

  • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
  • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
  • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
  • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Responsable del tractament de dades

La societat responsable del tractament és PROJECTES A INTERNET, SL, amb CIF B66797119 i domicili al C/Castillejos 265, entresòl 6a, 08013 - Barcelona. Podeu contactar-vos trucant al 930252090 o enviant un correu electrònic a info@projectesainternet.com.

Finalitats del tractament de dades personals

Complir les contractacions o serveis encomanats pel client.

Desenvolupar accions comercials i oferir continguts, productes i serveis d'interès.

Enviar comunicacions i recomanacions a través de butlletins o newsletters.

Obtenció de dades

Les dades personals s'obtenen directament a través de consultes realitzades pels usuaris a les nostres bústies de contacte o en contractar serveis o adquirir productes.

Destinataris de les dades

Únicament PROJECTES A INTERNET, SL rebrà i tractarà les dades personals. No se cediran dades a tercers sense el consentiment exprés de l'usuari. Tot i això, s'informa que PROJECTES A INTERNET, SL utilitza Google Drive i Google Analytics (més informació a la política de cookies) per gestionar dades d'usuaris, ambdues eines proporcionades per Google, Inc.

Drets dels usuaris

Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat. Això es pot fer enviant un escrit a PROJECTES A INTERNET, SL, C/Castillejos 265, entresòl 6a, 08013 - Barcelona o un correu electrònic a info@projectesainternet.com , adjuntant còpia del Document Nacional d'Identitat o document equivalent que acrediti la identitat. També poden presentar reclamacions a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Enllaços externs

La pàgina web pot contenir enllaços a altres portals aliens a PROJECTES A INTERNET, SL En aquests casos, l'empresa no es responsabilitza del tractament de dades realitzat en aquestes pàgines web.

Enviament de comunicacions comercials

En cas d'acceptació, s'enviarà un butlletí de notícies o newsletter a l'usuari. L'usuari es pot oposar en qualsevol moment enviant un correu electrònic a info@projectesainternet.com o seguint les instruccions indicades a cada comunicació.

arrow-up icon arrow-up icon